Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit enkele ouders en leerkrachten die meedenken over beleidsmatige zaken van school. Zij zijn de spreekbuis van de ouders. De school kan hen advies of instemming vragen over bepaalde aangelegenheden, zoals schooltijden, vakanties, protocollen en beleidsstukken.

De voorzitter van de MR is .......
Emailadres: mr.regenbooghvs@edumarevpr.nl

De jaarverslagen:


 
Cookie instellingen